Zou de braderij ook dit jaar doorgaan? Dat was een hele tijd onzeker. Gelukkig was er enkele weken voor einde maart een oplossing. Het werd aan ‘Avondmarkt en Braderij’ met geen of minder attracties. De winkeliers beloofden van hun winkels open te houden. Alles werd nog snel geregeld en de feestelijkheden konden starten vanaf 17 uur. 

Om het seizoen te besluiten,  wachtte ons nog de ‘Braderij van Schilde’, op de laatste vrijdag van juni. Toch bouwden we nog eerst een feestje voor onze leden en sympathisanten. Namelijk een rustig en ontspannend fietstochtje, gevolgd door een smakelijke barbecue. 

De Raad voor Cultuurbeleid vierde dit jaar zijn 50e verjaardag en nodigde alle verenigingen en inwoners van Schilde uit om mee te vieren. Er was een gezamenlijk optreden van de harmonieën Takjes worden Boomen, de Vrije Verenigde Vrienden en het koor Vokem, onder de kundige leiding van onze dirigent, Guy Delbrouck. Het muzikale gedeelte werd aangevuld met dans van Mieke Stout en enkele streepjes poëzie. De kerk werd voor de gelegenheid plechtig versierd door Bloemensierkunst en leden van KUNSTgROEP stelden hun mooiste werken tentoon. Niet te verwonderen dat de kerk  -  wat je noemt - ‘stampvol’ zat. Daarna bood de Raad voor Cultuurbeleid een drankje aan, op het plein naast de kerk. Er werd getoost op de volgende 50 jaar cultuurbeleid in Schilde.

Het Dienstencentrum De Meere zette de deuren wijd open. Dit centrum bevindt zich in de Corneel Van Reethstraat 10 te Berchem. Het was hun bedoeling om de dagelijkse werking en leven in het centrum te tonen aan de bezoekers. Bovendien kan men er genieten van allerlei lekkers. Zoals verwacht kwamen er heel wat geïnteresseerden opdagen. Waarom was onze harmonie hierbij betrokken?

Op die vrijdagavond verwachtten we een toeloop van ‘slimme’ quizzers in lokaal ‘De Wip’. Maar, dat er 20 ploegen zouden inschrijven, hadden we niet durven voorspellen. Gelukkig is ons lokaal ruim genoeg, om plaats te bieden aan een 100-tal personen.