Het Dienstencentrum De Meere zette die dag de deuren wijd open. Onmiddellijk na ons optreden tijdens de opendeurdag van vorig jaar, meldde de coördinator van het centrum: “Zoals je weet bewaren we heel fijne herinneringen aan jullie show tijdens onze opendeurdag”. Hij nodigde ons meteen uit om het nog eens over te doen.

Op zaterdagavond en zondagnamiddag  speelde ons harmonieorkest hun jaarconcert. Zou de harmonie er in slagen om het niveau van vorige jaren te evenaren? Toch wel, want het concert werd het muzikaal hoogtepunt van 2017. 

Op die vrijdagavond verwachtten we een toeloop van ‘slimme’ quizzers in lokaal ‘De Wip’.  66 personen, verdeeld in 12 ploegen, meldden zich aan. De beschikbare plaatsen in het lokaal waren daarmee netjes gevuld. 

Een jaarlijks Teerfeest, einde januari, is een traditie in onze vereniging. Op zaterdag 4 februari werden de ’smullers’ vanaf 18 uur opgewacht in het feestelijk opgesmukt lokaal De Wip. 

Tijdens de Eucharistieviering van 11 uur in de St.-Guibertuskerk van Schilde, herdachten we onze overleden leden. Het harmonieorkest zorgde met aangepaste  muziek  voor de gepaste sfeer. 

Om de komende  maanden ‘relaxed’ door te komen, organiseerde onze vereniging een ontspannende namiddag in twee delen. 

In Schilde is het een jaarlijkse traditie om de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen te gedenken. Met toespraken en een bloemenhulde wordt het oorlogsverleden van de gemeente daarbij in herinnering gebracht. 

Het harmonieorkest ‘Door Eigen Kracht’ hield  het eerste weekend van oktober haar muziekfestival “DEK-a-Musica”.   Dit ging door in zaal Ruggehof, Frans Van Dijckstraat 46 te Deurne.